Vragenlijst expertisegebieden binnen het docentberoep

Datacite citation style:
Anna van der Want; P. den Brok; D. Beijaard; M. Brekelmans; L.C.A. Claessens et. al. (2015): Vragenlijst expertisegebieden binnen het docentberoep. Version 1. 4TU.ResearchData. dataset. https://doi.org/10.4121/uuid:dfe20a10-d79e-41b5-b6e5-c088ce33d0fc
Other citation styles (APA, Harvard, MLA, Vancouver, Chicago, IEEE) available at Datacite
Dataset
Eindhoven University of Technology logo
usage stats
898
views
160
downloads
geolocation
The Netherlands
time coverage
2011
De bijgevoegde data in het spss bestand is verzameld in het kader van het promotieonderzoek van Anna van der Want op de Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven. Het betreft een onderzoek met behulp van de vragenlijst ‘procentvraag’, waarbij docenten gevraagd is om 100 punten te verdelen over vier expertisegebieden van hun beroep. De vragenlijst [zie ‘vragenlijst procentvraag.pdf] is gebaseerd op de volgende publicatie: D. Beijaard, H. Stellingwerf & N. Verloop (1997): Student teachers' outlook on teaching: a content analysis of their reflective reports on experiences in practice, European Journal of Agricultural Education and Extension, 3:4, 217-229 De vragenlijst is op papier ingevuld door 147 docenten en vervolgens ingevoerd in SPSS [zie ‘data procentvraag.spss]. In het document zijn ook gegevens over de carrièrefase van de respondent en de omvang van de aanstelling toegevoegd.De vragenlijst is ingevuld in november 2011. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Eindhoven School of Education: esoe@tue.nl
history
  • 2015-01-19 first online, published, posted
publisher
Eindhoven University of Technology
format
NBL SPSS / PSPP data file media types: application/octet-stream, application/pdf, application/zip, text/plain
language
nl

DATA

files (1)