Webinar #8: Risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen | Risk-based inspection and interactions between failure mechanisms

doi: 10.4121/19422095.v1
The doi above is for this specific version of this dataset, which is currently the latest. Newer versions may be published in the future. For a link that will always point to the latest version, please use
doi: 10.4121/19422095
Datacite citation style:
Kok, Matthijs; Dam, Oscar van; Klerk, Wouter Jan; Joost Pol (2022): Webinar #8: Risicogebaseerde inspecties en interacties tussen faalmechanismen | Risk-based inspection and interactions between failure mechanisms. Version 1. 4TU.ResearchData. dataset. https://doi.org/10.4121/19422095.v1
Other citation styles (APA, Harvard, MLA, Vancouver, Chicago, IEEE) available at Datacite
Dataset
Delft University of Technology logo
usage stats
950
views
98
downloads
categories
time coverage
04-10-2021

For English scroll down

De waterveiligheidsnormen gaan uit van een kans op overstromen. Die kans proberen we met allerlei faalmodellen en statistische technieken zo goed mogelijk te benaderen, en vervolgens met gerichte maatregelen te reduceren. Maar in hoeverre levert dat een goed inzicht van de overstromingskans op? En vergeten we geen belangrijke factoren? In dit webinar kijken we naar twee aspecten die tot dusver niet expliciet worden meegenomen bij het bepalen van de overstromingskans: de invloed van schade van de bekleding door bijvoorbeeld graverij op de faalkans, en interacties tussen faalmechanismen die kunnen leiden tot ander faalgedrag dan nu wordt aangenomen. Hoe kunnen we hier rekening mee houden, en hoe beïnvloedt dit het handelingsperspectief in de praktijk? Wilt u de presentaties van de onderzoekers terugzien? U kunt ze hier bekijken.

Safety standards of flood defences are based on probabilities of flooding. Using a variety of failure models and statistical methods, we try to assess these probabilities as well as possible, in order to take effective measures for flood risk reduction. The question is how well we actually have insight into the flooding probability, and whether we take all relevant factors into account. In this webinar, we consider two aspects that have not been explicitly accounted
for in flood probability estimates: influence damage of the revetment due burrowing and interactions between failure mechanisms leading to failure behaviour that deviates from currently considered behaviour. How can we account for these effects? And how does it influence the practical
action perspective? Would you like to see the presentations of the researchers? You can view them here.

history
  • 2022-03-31 first online, published, posted
publisher
4TU.ResearchData
format
mp4
language
nl
funding
  • Perspectief research programme All-Risk with project number P15-21, which is financed by NWO Domain Applied and Engineering Sciences.
organizations
TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Hydraulic Engineering, Section of Hydraulic Structures and Flood Risk
Hoogheemraadschap van Delfland

DATA

files (1)