Webinar #1: Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk? | Double dikes: twice the protection with twice the responsibility?

doi: 10.4121/19327667.v1
The doi above is for this specific version of this dataset, which is currently the latest. Newer versions may be published in the future. For a link that will always point to the latest version, please use
doi: 10.4121/19327667
Datacite citation style:
Maarleen van Rijswick; Kees de Jong; Richard Marijnissen; Willemijn van Doorn-Hoekveld; Lanz, Monica (2022): Webinar #1: Dubbele dijken: dubbel beschermd en dubbel verantwoordelijk? | Double dikes: twice the protection with twice the responsibility?. Version 1. 4TU.ResearchData. dataset. https://doi.org/10.4121/19327667.v1
Other citation styles (APA, Harvard, MLA, Vancouver, Chicago, IEEE) available at Datacite
Dataset
For English scroll down
Het Dubbele-Dijk systeem in Groningen is een concept waarbij twee parallelle dijken tijdens stormen samen de vereiste veiligheid bieden aan het achterland. In het gebied ertussen kan zeewater in- en uitstromen en dat biedt kansen voor nieuw landgebruik. Denk bijvoorbeeld aan aquacultuur, zilte teelt, zoute hoogwatervluchtplaats en fourageergebied, kleiwinning. Tijdens het All-Risk-webinar werden de vragen behandeld over de manier waarop een dubbele
dijk kan bijdragen aan de waterveiligheid en de verdeling van waterbeheerverantwoordelijkheden tussen overheden bij dit concept. In de nabeschouwing hieronder vindt u wat er uit de discussie tussen wetenschap en praktijk is voortgekomen. Wilt u de presentaties van de onderzoekers terugzien? U kunt ze hier bekijken.

The Double-Dike system in the province of Groningen in the north of the Netherlands is a concept where two parallel dikes together provide the required safety for the hinterland during storms. In the area in between, seawater can flow in and out, which offers opportunities for new land use. Think, for example, of aquaculture, saline cultivation, recovery of salt marshes and clay extraction. During the All-Risk webinar, the questions were discussed how a double (twin) dike can contribute to flood risk protection, and what the division of water management responsibilities between governments is regarding this concept. In the review below you will find what has emerged from the discussion between science and practice. Would you like to see the presentations of the researchers? You can view them here.
history
  • 2022-03-31 first online, published, posted
publisher
4TU.ResearchData
format
mp4
language
nl
funding
  • Perspectief research programme All-Risk with project number P15-21, which is financed by NWO Domain Applied and Engineering Sciences.
organizations
Utrecht University, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law
Wageningen University & Research, Water Systems and Global Change Group
Waterschap Noorderzijlvest

DATA

files (1)