Allrisk webinar-20210629.mp4 (190.08 MB)
Download file

Webinar #6: Voorlanden: nuttig voor beheersbare waterveiligheid of alleen mooie natuur? | Foreshores – useful for manageable flood safety or just beautiful nature?

Download (190.08 MB)
dataset
posted on 31.03.2022, 11:36 authored by T.J. (Tjeerd) Bouma, Jan-Willem Nieuwenhuis, Beatriz Marin DiazBeatriz Marin Diaz, Christopher H. Lashley

For English scroll down

Kwelders zijn begroeide buitendijkse voorlanden die in het zuiden van Nederland schorren worden genoemd. In de 19e en begin 20e eeuw werden kwelders in de noordelijke provincies vooral aangelegd ten behoeve van een agrarische functie. Een recente analyse van historische watersnoodrampen door Zhu et al. (2020) toonde dat dijken met voorlanden aanzienlijk minder kwetsbaar zijn voor dijkdoorbraken tijdens stormen, en dat de bressen veel minder diep worden als het wel mis gaat. Een kwelder voor een dijk draagt dus op meerdere manieren bij aan de veiligheid. Wilt u de presentaties van de onderzoekers terugzien? U kunt ze hier bekijken.

In the nineteenth and early twentieth centuries, salt marshes were mainly created for agriculture in the north of the Netherlands. More recently, we have reconsidered the value of these vegetated foreshores for flood safety. A recent analysis of historical major flood disasters by Zhu et al. (2020) confirmed their flood safety value. Sea walls (also referred to as dikes or levees) with salt marshes in front were not only less vulnerable to dike breaches
during storms, but also had smaller breaches when dikes did fail. Would you like to see the presentations of the researchers? You can view them here.

Funding

Perspectief research programme All-Risk with project number P15-21, which is financed by NWO Domain Applied and Engineering Sciences.

History

Publisher

4TU.ResearchData

Language

nl

Time coverage

29-06-2021

Format

mp4

Organizations

NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, Estuarine & Delta Systems (EDS) University of Groningen, Faculty of Science and Engineering TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Hydraulic Engineering, Section of Hydraulic Structures and Flood Risk IHE Delft Institute for Water Education Waterschap Noorderzijlvest