All-Risk webinar 20210610.mp4 (155.44 MB)
Download file

Webinar #4: Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag | Towards a realistic approach of resistance against wave overtopping

Download (155.44 MB)
dataset
posted on 31.03.2022, 11:35 authored by Jord Warmink, Weiqiu Chen, Vera van Bergeijk, Aroen Mughal
For English scroll down
Golfoverslag zorgt voor een hoge belasting op de dijkbekleding en kan leiden tot erosie van de grasmat. Het onderzoek naar overslag binnen het All-Risk-project heeft zich gefocust op twee aspecten: maatregelen op het buitentalud en maatregelen op het binnentalud. Wilt u de presentaties van de onderzoekers terugzien? U kunt ze hier bekijken.

Wave overtopping results in a high hydraulic load on the dike cover and can lead to erosion of the grass cover. The overtopping research in the All-Risk programme was focused on two aspects: methods for the outer slope and
methods for the inner slope. Would you like to see the presentations of the researchers? You can view them here.

Funding

Perspectief research programme All-Risk with project number P15-21, which is financed by NWO Domain Applied and Engineering Sciences.

History

Publisher

4TU.ResearchData

Language

nl

Time coverage

10-06-2021

Format

mp4

Organizations

University of Twente, Faculty of Engineering Technology (ET), Marine and Fluvial Systems (MFS) Hillblock BV