wenjiang zheng

Guangzhou, China

Publications

  • Zheng WJ, Yan Q, Ni YS, Zhan SF, Yang LL, Zhuang HF, Liu XH, Jiang Y. Examining the effector mechanisms of Xuebijing injection on COVID-19 based on network pharmacology. BioData Min. 2020 Oct 16;13:17. doi: 10.1186/s13040-020-00227-6. PMID: 33082858; PMCID: PMC7563914.
  • Huang Y, Zheng WJ, Ni YS, Li MS, Chen JK, Liu XH, Tan XH, Li JQ. Therapeutic mechanism of Toujie Quwen granules in COVID-19 based on network pharmacology. BioData Min. 2020 Sep 24;13:15. doi: 10.1186/s13040-020-00225-8. PMID: 32983259; PMCID: PMC7512049.

wenjiang zheng's public data