AllRisk webinar-20210705.mp4 (177.39 MB)
Download file

Webinar #7: Datagedreven dijkversterking: bouwen op nieuwe en historische data | Data-driven dike reinforcements – Constructive feedback from new and historical sources

Download (177.39 MB)
dataset
posted on 31.03.2022, 11:36 by Marc Bierkens, Martin H. van der Meer, Mark van der Krogt, van Woerkom, Teun

For English scroll down

De technische beoordeling van dijkversterkingsprojecten in Nederland wordt overspoeld met gegevens. Voor, tijdens en na dijkversterkingen worden veel gegevens verzameld en opgeslagen. Dit webinar probeert een brug te slaan tussen conventionele en nieuwe databronnen door nieuwe methoden te presenteren voor het verbeteren van de veiligheid van dijken door middel van data en het bespreken van het algemene gebruik van verschillende databronnen.
Wilt u de presentaties van de onderzoekers terugzien? Dat kan door op hier.

The technical assessment of dike reinforcement projects in the Netherlands is flooded with data. Before, during and after dike reinforcements, a lot of data is collected and stored. This webinar attempted to bridge the gap between conventional and new data sources by presenting new methods for improving dike safety through data and discussing the general use of different data sources. Would you like to see the presentations of the researchers? You can view them here.

Funding

Perspectief research programme All-Risk with project number P15-21, which is financed by NWO Domain Applied and Engineering Sciences.

History

Publisher

4TU.ResearchData

Language

nl

Time coverage

05-07-2021

Format

mp4

Organizations

Utrecht University, Department of Physical Geograph TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Hydraulic Engineering, Section of Hydraulic Structures and Flood Risk Fugro