Webinar #7: Datagedreven dijkversterking: bouwen op nieuwe en historische data | Data-driven dike reinforcements – Constructive feedback from new and historical sources

doi: 10.4121/19422092.v1
The doi above is for this specific version of this dataset, which is currently the latest. Newer versions may be published in the future. For a link that will always point to the latest version, please use
doi: 10.4121/19422092
Datacite citation style:
Bierkens, Marc; H. van der Meer, Martin; Krogt, Mark van der; van Woerkom, Teun (2022): Webinar #7: Datagedreven dijkversterking: bouwen op nieuwe en historische data | Data-driven dike reinforcements – Constructive feedback from new and historical sources. Version 1. 4TU.ResearchData. dataset. https://doi.org/10.4121/19422092.v1
Other citation styles (APA, Harvard, MLA, Vancouver, Chicago, IEEE) available at Datacite
Dataset

For English scroll down

De technische beoordeling van dijkversterkingsprojecten in Nederland wordt overspoeld met gegevens. Voor, tijdens en na dijkversterkingen worden veel gegevens verzameld en opgeslagen. Dit webinar probeert een brug te slaan tussen conventionele en nieuwe databronnen door nieuwe methoden te presenteren voor het verbeteren van de veiligheid van dijken door middel van data en het bespreken van het algemene gebruik van verschillende databronnen.
Wilt u de presentaties van de onderzoekers terugzien? Dat kan door op hier.

The technical assessment of dike reinforcement projects in the Netherlands is flooded with data. Before, during and after dike reinforcements, a lot of data is collected and stored. This webinar attempted to bridge the gap between conventional and new data sources by presenting new methods for improving dike safety through data and discussing the general use of different data sources. Would you like to see the presentations of the researchers? You can view them here.

history
  • 2022-03-31 first online, published, posted
publisher
4TU.ResearchData
format
mp4
language
nl
funding
  • Perspectief research programme All-Risk with project number P15-21, which is financed by NWO Domain Applied and Engineering Sciences.
organizations
Utrecht University, Department of Physical Geograph
TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Hydraulic Engineering, Section of Hydraulic Structures and Flood Risk
Fugro

DATA

files (1)