DATA.zip (2.43 GB)

Veldproeven op steenzettingen in Zeeland

Download (2.43 GB)
dataset
posted on 17.09.2013, 00:00 by J.A.H. (Joris) Blom
Het onderzoek beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het liggermodel voor geklemde steenzettingen. De proeven worden in Zeeland uitgevoerd. Er is gemeten aan Hydroblocks en Basalton zettingen met resp. 35 en 25 cm zuilhoogte. In totaal zijn er 61 trekproeven en 11 schuifproeven uitgevoerd. De meetkar bestaat uit een rijdende staalconstructie, die afgestempeld kan worden op vijzels om tijdens de proeven de belasting af te dragen. Die staalconstructie is de basis van de kar, waaraan ook het aluminium meetframe kan worden gehangen met een overspanning van 4x4 meter, waarbinnen de zetting niet anders belast wordt van via de getrokken steen. Voor de metingen zijn 40 verplaatsingssensoren en 3 druksensoren (=krachtsensor) ingezet. Alle data wordt met computerapparatuur geregistreerd, waardoor het mogelijk is iedere seconde de 43 sensoren af te lezen.

History

Contributors

Casteren, A.J.E.J. van; Hart, R.A. t'; Peters, D.J.; TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geoscience, Department of Hydraulic Engineering; Uijl, J.A. den; Verhagen, H.J. (Henk Jan) [orcid:0000-0002-9505-0005]; Vrijling, J.K.

Publisher

TU Delft, department hydraulic engineering

Language

nl

Time coverage

2005-2006

Geolocation

Zeeland, Bath, Zeeland, Poortvliet, Strijenham, Zeeland, St. Philipsland, Zeeland, Zierikzee,

Format

media types: application/zip

Usage metrics

Exports