data.zip (24.99 MB)
Download file

Oevererosie Hedel, Kerkdriel en Ooijen

Download (24.99 MB)
dataset
posted on 2015-07-30, 00:00 authored by H. (Helmut) Tijssen
Meetgegevens behorende bij een onderzoek naar de erosie van onbeschermde of slecht beschermde oevers langs de Maas in de periode 2002-2006. Metingen zijn uitgevoerd bij Hedel, Kerkdriel en Ooyen. Data zijn vewerkt in een erosiemodel (spreadsheet model). Stroomsnelheden zijn bepaald met het Waqua model. Foto's van de locties zijn toegevoegd. Toelichting over de meetgegevens zijn te vinden in de gerelateerde publicatie 'Inspectierapport oevers rayon Noord (Hedel, Kerkdriel, Ooyen)'.

History

Contributors

Crosato, A. (Alessandra) [orcid:0000-0001-9531-005X]; Verhagen, H.J. (Henk Jan) [orcid:0000-0002-9505-0005]

Publisher

Rijkswaterstaat

Language

nl

Time coverage

2002/2005

Geolocation

Maas shores in Hedel, Kerkdriel and Ooijen

Format

media types: application/msword, application/octet-stream, application/x-zip, application/zip, image/jpeg, text/plain;, us-ascii