DATA.zip (516.97 MB)
Download file

Experimenteel onderzoek naar het effect van Ground Consolidators op golven (Anome)

Download (516.97 MB)
dataset
posted on 30.06.2013, 00:00 authored by M. (Mariska) Van der Boon
De meetresultaten van proeven met GC’s (Ground Consolidators) die zijn uitgevoerd in november en december 2009 in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de TU Delft. Het doel van de proeven is het verkrijgen van inzicht in de hydraulische eigenschappen van GC’s en de optimale vorm van een GC-kunstrif onder golfbelasting. De proeven zijn uitgevoerd ter voorbereiding op de bouw van een kunstrif bestaande uit GC’s in de Waterproeftuin. Dit is een proefgebied in het Markermeer waar initiatiefnemers de gelegenheid wordt geboden om ervaring op te doen met innovatieve materialen en technieken. De Waterproeftuin is een onderdeel van het Ontwikkelingsplan Markermeer-IJmeer, ter ontwikkeling van een gezond ecologisch systeem en een klimaatbestendig watersysteem in het Markermeer en IJmeer. Er is gekozen voor een aanpak met ‘bouwblokken’, waarbij een rif opgebouwd wordt uit elementen gevuld met GC’s. Op die manier wordt een dataset verkregen voor een aantal elementaire vormen. Een opdrachtgever hoeft dan slechts zijn eisen op te geven en in korte tijd kan een GC constructie ‘ in elkaar gezet’ worden, zonder dat daar nog veel ontwerp tijd in gaat zitten.

History

Contributors

TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geoscience, Department of Hydraulic Engineering; Uijttewaal, W.S.J. (Wim)

Publisher

TU Delft

Language

nl

Format

media types: application/zip