DatasetVeldproeven op steenzettingen in Zeeland

?titleVeldproeven op steenzettingen in Zeeland
?creatorBlom, J.A.H. (joris)
?contributorCasteren, A.J.E.J. van
?contributorHart, R.A. t'
?contributorPeters, D.J.
?contributorUijl, J.A. den
?contributororcidVerhagen, H.J.
?contributorVrijling, J.K.
?date accepted2013
?date created2006
?date published2006
?description
Het onderzoek beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het liggermodel voor geklemde steenzettingen. De proeven worden in Zeeland uitgevoerd. Er is gemeten aan Hydroblocks en Basalton zettingen met resp. 35 en 25 cm zuilhoogte. In totaal zijn er 61 trekproeven en 11 schuifproeven uitgevoerd. De meetkar bestaat uit een rijdende staalconstructie, die afgestempeld kan worden op vijzels om tijdens de proeven de belasting af te dragen. Die staalconstructie is de basis van de kar, waaraan ook het aluminium meetframe kan worden gehangen met een overspanning van 4x4 meter, waarbinnen de zetting niet anders belast wordt van via de getrokken steen. Voor de metingen zijn 40 verplaatsingssensoren en 3 druksensoren (=krachtsensor) ingezet. Alle data wordt met computerapparatuur geregistreerd, waardoor het mogelijk is iedere seconde de 43 sensoren af te lezen.
?languagenl
?publisherTU Delft, department hydraulic engineering
?spatial coverageZeeland, Bath
?spatial coverageZeeland, Poortvliet, Strijenham
?spatial coverageZeeland, St. Philipsland
?spatial coverageZeeland, Zierikzee
?subjectdike ● revetment ● wave action
?time coverage2005-2006
? ▲ in collection
?related publicationnew windowTest result and analysis report on prototype tests on clamped revetments in Zeeland: Meet- en analyserapport proefnemingen op geklemde steenzettingen op dijken in Zeeland: [report, Blom, J.A.H.; Van Nieuwenhuijzen, L.; Peters, D.J., 2007]
?related publicationnew windowVeldproeven op steenzettingen in Zeeland: eindrapport met resultaten en analyse van onderzoek naar de klemming van gezette stenen: [masterThesis, Blom, J.A.H., 2006]
DATA
MD5: 89b52313f0ff65e364655525de97d532size: 2606735238 (2.43 GB)
Data (2.4 GB) (application/zip)
▲top of page▲